Geschiedenis

Markaland

January 1, 0000

Markaland

Marken lag in het begin van haar geschiedenis op de grens van een veengebied waar het land overging in het water van het “Mare Flevo”. Marken, of vroeger Markaland, is waarschijnlijk een afgeleide van het woord ‘mark’, in de betekenis van grens.

Ontginning

January 1, 1000

Ontginning

In de 11e eeuw is de eigenlijke ontginning begonnen. Omstreeks het 1000 na Chr. was van het eiland Marken vooralsnog geen sprake. Langs veenstroompjes en op de hoogste veenbulten, begon men dorpen te stichten, waarbij het water meestal werd uitgediept.

Eiland Marken

February 16, 1164

Eiland Marken

Van 16 op 17 februari 1164, trof de Sint-Julianavloed (ook Jurriaansvloed) het Noordzeekustgebied. Hierbij werd grote schade aangericht. Ook Markaland werd van Waterland gescheiden door de Sint-Julianavloed en ontstond “eiland Marken”.

Monniken

January 1, 1235

Monniken

In het jaar 1232 kregen de Norbertijner monniken te Hallum, gelegen aan de andere kant van de Zuiderzee in Oost-Friesland, Marken als gift van een groep gelovigen. Zij stichtten daar een heiligdom, het Mariahof, waar nu de Kerkbuurt ligt.

Willem IV

July 23, 1345

Willem IV

De monniken werden, door Willem de Vierde van Holland, verdreven in het voorjaar van 1345. Hun bezit wordt geconfisqueerd. Het land werd opgemeten en de boedel geteld, dit werd op 23 juli officieel vast gelegd in oorkonden over grondbezit.

Werven

January 1, 1500

Werven

Doordat in de veertiende eeuw de zee steeds gemakkelijker en vaker over het land spoelt, besluiten de bewoners van het land terpen op te werpen en daar hun huizen op te bouwen. Hoog en droog van het water. De terpen werden werven genoemd.

Waterschepen

January 1, 1600

Waterschepen

In de 17e eeuw ontwikkelde Marken eigen waterschepen, uitgerust met natte ruimen. Aanvankelijk gebruikt voor de visvangst, maar ook als koopschip, voor het vervoer van levende vis. Op de Bataviawerf in Lelystad is in 2015 de bouw gestart van een replica.

Het paard

January 1, 1700

Het paard

De vuurtoren, “Het Paard van Marken”, is in 1700 begonnen als vierkante vuurbaken. Dit was er één van Suyderzeese Vuurbakens; bij Marken, De Ven en Durgerdam waartoe in 1699 werd besloten om de route van de Waddenzee naar Amsterdam te markeren.

Goudriaan

January 1, 1825

Goudriaan

Begin 19e eeuw was Marken een onderdeel van het plan van Koning Willem I om een kanaal aan te leggen ter verbetering van de scheepvaartverbinding met Amsterdam, het Goudriaankanaal. Het zou Marken doorsnijden van het zuidwesten naar het noordoosten.

Overstroming

January 13, 1916

Overstroming

1916: Watersnoodramp teistert Nederland. Op 13 en 14 januari slaat het noodlot toe. Een stormvloed drijft het zeewaterpeil in de Zuiderzee op, terwijl overmatig smeltwater in de grote rivieren van Nederland vanuit het binnenland druk zet op dezelfde Zuiderzee.

Afsluitdijk

January 1, 1932

Afsluitdijk

De ramp gaf de stoot tot de aanleg van de Afsluitdijk en de Zuiderzeewerken. De plannen voor de drooglegging van de Zuiderzee werden concreet. De vier eilanden: Wieringen, Urk, Schokland en Marken zouden daarbij als natuurlijke steunpunten ingeschakeld worden.

Flevoland

January 1, 1940

Flevoland

In 1940 werd een begin gemaakt met het droogleggen en inpolderen van de toekomstig 12e provincie: Flevoland. Een onderdeel van de Zuiderzeewet was de Markerwaard, waarvan als eerste onderdeel de dijk tussen Marken en het vasteland werd aangelegd.

Schiereiland

October 17, 1957

Schiereiland

Op 17 oktober 1957, om 13.11 uur, bij een temperatuur van 14 graden, een zwak zonnetje en matige zuidwesten wind, werd de dijk tussen het vasteland en Marken ontsloten door de Zeedijk van 1.6 km. Het “eiland Marken” is nu een schiereiland.

Flevoland

January 1, 1976

Flevoland

Er wordt begonnen met de bouw van de Houtribdijk of “Markerwaarddijk” die Lelystad met Enkhuizen verbindt (de N302). Hierdoor werd het Markermeer van het IJsselmeer gescheiden. In 1986 krijgt Nederland officieel een 12e provincie. Flevoland.

Waterland

January 1, 1991

Waterland

Marken was een zelfstandige gemeente tot 1991. Sinds 1 januari 1991 is Marken – net als in de Middeleeuwen – weer onderdeel van Waterland, als 1 van de kernen van de gelijknamige gemeente, toen het opging in de fusiegemeente Waterland.

De vlag

January 1, 2014

De vlag

Het Wapen van Marken werd sinds het opgaan van Marken in gemeente Waterland in 1991 niet meer officieel gebruikt. Echter, in 2014 is het een nieuw leven begonnen. Er kan weer “gevlagd” worden! Ook een vlag? Stuur een email of ga langs bij het Infopunt in de Haven.

bron: gemeentemarken.nl